98/1/3 - 11:32 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 312076
تصویر جالبی از رساندن غذای گرم با قایق به سیل‌زدگان استان گلستان توسط گروه‌های جهادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بسیج سازندگی.