97/7/25 - 12:32 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 295701
یکی از خصوصیات امام خمینی در نجف اختصاص دادن زمانی از وقت‌شان به مردم و طلاب بود تا برای بیان مشکلاتشان به ایشان رجوع کنند.
 
به گزارش تسنیم، یکی از خصوصیات امام‌خمینی(ره) در نجف اختصاص دادن زمانی از وقت‌شان به مردم و طلاب بود تا برای بیان مشکلاتشان و همچنین سؤالات علمی به ایشان رجوع کنند و بخشی از منزل کوچک خود در نجف را برای مراجعات عمومی اختصاص داده بودند.
 
متن زیر در کتاب "امام خمینی و رفتار سیاسی" منتشر شده که درباره تذکر امام راحل به اعضای بیت‌شان در نجف برای برخورد بد با یک محتاج است:
 
"در نجف برنامه امام این بود که شبی نیم ساعت در بیرونی منزل تشریف می‌آوردند و مسائلی مطرح می‌شد. یک شب فقیری برای عرض حاجت به منزل امام آمد. بعضی از آقایان که مسئول اداره بیرونی بودند با او برخورد خوبی نکردند. امام که از دور با دقت مواظب بودند، وقتی به‌قصد تشرف به حرم از مجلس بلند شدند به در بیرونی که رسیدند، به مسئول مربوطه سخت اعتراض کرده و گفتند: این چه طرز برخورد است؟
 
او جواب داد: آقا این دیروز هم آمده بود. روز قبل هم آمده بود. امام فرمودند: بگذارید بیاید، محتاج است. نیازمند است، حاجتش او را واداشته که اینجا بیاید. باید حاجتش را برآورده کنیم و با یک بیانی او را راضی نمایی. نرنجانیم مردم را.