هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 1 مرداد 1397 ساعت 12:50
دوشنبه 1 مرداد 1397 12:27 ساعت
2018-7-23 12:50:12
شناسه خبر : 290137
شرحي بر ماده  19 اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد
امين شفيعي

فيس‌‏خوك!

شرحي بر ماده 19 اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گروه طنز-رجانیوز: «هر انساني محق به آزادي عقيده و بيان است. اين حق شامل آزادي داشتن باور و عقيده بدون مداخله، حق جستجو، دريافت و انتشار اطلاعات و افکار از طريق هر رسانه اي بدون ملاحظات مرزي است»
 

انسان: پستانداري است که دو پا، دو دست، يک کله و مخلفاتي ديگر دارد و در شهركهاي صهيونيست‏نشين، فلسطين اشغالي زندگي مي‌کند. يا در آمريکاست و ثروت کلاني دارد و آن را بدون هيچ چشم‌داشتي در راستاي نيل رژيم صهيونيستي به اهداف خود هزينه مي‌کند. يا در اروپاست و در انجمن‌هاي ضد اسلامي عضويت دارد. يا مسلمان است و مسلماناني که با رژيم صهيونيستي مخالفت مي‌کنند را مي‌کشد.


محق: صفتي از ريشه حمق که در تسلسل واژه‌اي جاي ح و ميم آن عوض شده و هم خانواده حماقت، تحميق، احمق و... مي‌باشد و هر گونه شباهت ظاهري و باطني به کلماتي نظير حق، حقيقت، حقوق و... اتفاقي بوده و مد نظر اين ماده نمي‌باشد. لذا منظور از انسان محق انساني احمق است که به خوبي تحميق شده و اين بيانيه را پذيرفته است.


آزادي: هرگونه غلطي است که انسان انجام دهد! و تعريف انسان در بخش اول آمده است. در مورد غلط‌هاي ساير موجودات تا جايي که در تعارض با غلط‌هاي انسان، که تعريف آن در بخش اول آمد، نباشد صدق مي‌کند!


عقيده: هم خانواده عقده است و به معني کليه مشکلاتي است که در کودکي براي انسان، که تعريف آن در بند اول آمد، پيش آمده و مي‌خواهد سر ديگران خالي کند.


بيان: کليه کلماتي که از گلوي انسان، که تعريف آن در بند اول آمده، خارج مي‌شود. چه مفهومي داشته باشد چه نداشته باشد.


حق: همان محق است که ميم آن را مثل ميم مشکلات زديم تا بلکه شکلات شود! هار هار هار!


باور: با چيزي ور رفتن، با چيزي بازي کردن. يعني آنقدر با اين ماده و مصاديقش ور برويد تا در خور شأن انسان، که تعريفش در بند يک آمد، شود.


مداخله: فضولي در کار انسان است. ديگه نگم برات که تعريفش در بند اول آمده.


جستجو، دريافت و انتشار اطلاعات: دردسرتان ندهم! برويد هر چيزي که براي انسان(بگم برات؟!) خوب است را يافته و به اشتراک بگذاريد.


افکار: يا همان آفکار يا ساعت آف شدن کار يا پايان کار مغز است که در اين ساعت بهتر مي‌توان از رفتار وحشيانه انسان(بگم؟) تمجيد کرد.


رسانه: هر وسيله‌اي که بتواند صداي مظلوم‌نمايي انسان را به گوش ساير موجودات رسانده و آن‌ها را تبديل به انسان کند. براي تاکيد عرض کنم که تعريف انسان اول در ماده اول و تعريف انسان دوم نيز در ماده اول آمده!


مرز: فاصله بين دو رود نیل و فرات که ارواح عمه انسان دلش مي‌خواهد کشورش را آن جا بنا کند.


نتيجه تحليلي: فيس‌بوک و واتس‏آپ و بقيه موظف‌اند حساب تمام کاربراني را که بر عليه اسرائيل فعاليت مي‌کنند، ببندند. پولش را هم پيش‏پيشكي گرفته‏اند.