هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 19 تير 1399
ساعت 06:53
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 16:13
سه شنبه 22 خرداد 1397 15:43 ساعت
2018-6-12 16:13:18
شناسه خبر : 288337
 مطابق با متن برجام، کمیسیون مشترک، تنها با حضور همه اعضای آن می تواند تشکیل جلسه دهد. به عبارت دیگر زمانی کمیسیون مشترک، رسمیت می یابد که همه اعضا ( هشت عضو متشکل از ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و نماینده اتحادیه اروپا) حضور داشته باشند. چنانچه یکی از اعضا حضور نداشته باشد، کمیسیون مشترک رسمیت نداشته و نمی تواند جلسه رسمی تحت عنوان کمیسیون مشترک برگزار نماید.
مطابق با متن برجام، کمیسیون مشترک، تنها با حضور همه اعضای آن می تواند تشکیل جلسه دهد. به عبارت دیگر زمانی کمیسیون مشترک، رسمیت می یابد که همه اعضا ( هشت عضو متشکل از ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و نماینده اتحادیه اروپا) حضور داشته باشند. چنانچه یکی از اعضا حضور نداشته باشد، کمیسیون مشترک رسمیت نداشته و نمی تواند جلسه رسمی تحت عنوان کمیسیون مشترک برگزار نماید.
گروه سیاست‌خارجی-رجانیوز: عباس عراقچی مسول ستاد اجرای برجام، یکشنبه شب(6/ 3/ 97 )مهمان گفت و گوی ویژه خبری بود تا پیرامون خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و مذاکرات اخیر با کشورهای اروپایی سخن بگوید. صحبت‌های تکراری و بعضا متناقض به همراه اعتراف به برخیواقعیت‌های تلخ برجام، از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این گفت و گو یک ساعتی بود.
 
به گزارش رجانیوز از جمله مواردی که عراقچی روی آن تاکید داشت حفظ موجودیت کمیسیون مشترک بود. عراقچی مسئول ستاداجرای برجام در این باره می‌گوید: روز جمعه جلسه کمیسیون مشترک را برگزار کردیم. بیانیه کمیسیون مشترک از بیانیه موگرینی یک قدم جلوتر بود. 
 
اما ادعای عراقچی را به لحاظ حقوقی نمی‌توان درست دانست چرا که با خارج شدن آمریکا از برجام، این کمیسیون نمی‌تواند رسما و قانونا تشکیل جلسه بدهد. طبق حقوق بین الملل در توافقات بین المللی همانند برجام،اعضا، ضوابط و آئین کار کمیسیون ها و نهاد های مندرج در توافقات باید مشخص باشد. در پیوست چهارم(1) برجام ، بند 1-2 وضعیت کمیسیون مشترک برجام را معین کرده و چگونگی تاسیس، ترکیب اعضا، آئین کار و زمان های تشکیل جلسات را مشخض نموده  است،در بند 1/2 پیوست 4 آمده است:
 
"کمیسیون مشترک مرکب است از نمایندگان ایران و E3/EU+3 (دوﻟﺘهﺎيﭼﯿﻦ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎن،ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه،ﺑﻪ همﺮاهﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ در اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ)، و اﯾﺮان،همه باهم،اﻋﻀﺎيﺑﺮﺟﺎم."
 
The Joint Commission is comprised of representatives of Iran and the E3/EU+3 (China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom, and the United States, with the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy), together, the JCPOAparticipants.
 
همانطور که ملاحظه می‌شود مطابق با متن برجام، کمیسیون مشترک، تنها با حضور همه اعضای آن می تواند تشکیل جلسه دهد. به عبارت دیگر زمانی کمیسیون مشترک، رسمیت می یابد که همه اعضا ( هشت عضو متشکل از ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و نماینده اتحادیه اروپا) حضور داشته باشند. چنانچه یکی از اعضا حضور نداشته باشد، کمیسیون مشترک رسمیت نداشته و نمی تواند جلسه رسمی تحت عنوان کمیسیون مشترک برگزار نماید. 
 
با توجه به خروج آمریکا از برجام در 18/2/97، یکی از اعضای کمیسیون (آمریکا)، دیگر در جلسات حضور نخواهد داشت. بنابراین از نظر حقوقی و برجام، کمیسیون نمی تواند تشکیل جلسه دهد و جلساتی که با حضور مابقی اعضا برگزار می شود را نمی توان کمیسیون مشترک نامید؛ چرا که طبق بند بند 1/2 پیوست 4 برجام ، جلسه کمیسیون مشترک برای شکل گرفتن نیاز به حضور تمام اعضا دارد. به همین خاطر جلسه‌ مورد اشاره عباس عراقچی که پس از خروج آمریکا از برجام بین ایران، سه کشور اروپایی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روسیه و چین برگزار شد را نمی‌توان کمیسیون مشترک برجام نامید و باید اسم جدیدی برای آن انتخاب کرد و تصمیماتی که این گروه جدید می گیرند فاقد پشتوانه حقوقی قانونی است و از نظر برجام ، اعتباری ندارد.اختیارات و وظایفی که در برجام برعهده کمیسیون مشترک گذاشته شده بود، در وضعیت جدید، خروج آمریکا از برجام، معطل مانده و قابل اجرا نیست. 
 
به همین خاطر است که کمیسیون مشترک برجام دیگر ماهیت حقوقی خود را از دست داده، هیچ یک از اعضای کمیسیون جدید، نمی‌‌توانند از مکانیزم‌های موجود در آن استفاده کنند. اظهارات عباس عراقچی در باره کمیسیون مشترک، برداشت نادرست از برجام، کاملاً غلط و غیرکارشناسی و غیر حقوقی بوده است. به همین جهت باید نگران منافع ملی ایران در مذاکرات پیش رو بود چرا که مشخص نیست با این تصورات غلط و ضعف تحلیل آقایان مذاکره کننده به چه نتایجی منجر شود.  همین موضوع، ضرورت تغییر تیم مذاکره کننده رو دوچندان میسازد.
 
پاورقی:
 
1- Joint Commission
مطالب مرتبط: