97/1/19 - 12:14 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 285734

هنوز طنین صدای اهورایی ت در گوشمان می پیچد که "در عالم رازیست که جز به خون فاش نشود".خدا انگار تو را خلق کرده بود برای "هنر" برای "هنر آفرینی"  که هوشت ،قلمت ،زبانت و حتی دستخط ت هنری بود....

 

نه! از تو اسطوره ای دست نیافتنی نمیسازم؛ از تو نوستالژی درست نمیکنم؛ تو را از ذهنم دور نمیسازم؛ تو اسطوره نیستی سید. تو حقیقتی. حقیقتی آنقدر نزدیک به ما که نمیبینمت. فکر تو ناب است سید. نار است. نور است . فکر تو روشن است سید! تو سرسلسله روشن فکران عصر مایی.

 

گفتی جاهلیت ریشه در درون دارد و اگر آن مشرک بت پرست که در درون آدمی است ایمان نیاورد، چه سود که بر زبان لا اله الا الله براند،آنگاه جانب عدل و باطن قبله را رها می کند و خانه کعبه را عوض از صنم سنگی میگیرد که روزی پنج بار در برابرش خم و راست می شود و سالی چند روز گردادگردش طواف می کند! میدانی سید! نه آنکه بی قبله مانده باشیم. نه! قبله مان عوض شده.عوضی گرفته ایم. در مورد جشنوار فجر گفتی که ما در جستجوی چه هستیم؟! جلوه فروشی وشهرت طلبی؟ تکنیک برتر؟ کسب وجهه دموکراتیک در نزد غربی ها و غرب زده ها؟ پرورش سینما گرانی که بتوانند جوایز جشنواره های از ما بهتران را درو کنند؟ اعتراف به ده سال اشتباه؟ از بین بردن ارزش های گران قدر هشت سال دفاع مقدس؟ ویا همراهی و هم زبانی با امتی که علمدار مبارزه برای احیای اسلام در سراسر جهان هستند؛کدام یک؟

 

گفتی منتظریم تا خود آگاهی تاریخی این قوم نیز در آینه و در صداو سیما ظاهر شود.سید! صداوسیمایمان قابلیت انعکاس باطن زیبای انقلاب اسلامی را از دست داده. از آنطرف هم به برکت حضور هم سنگری های بی انصافمان در هر کوی و برزن، و نقدهای یک طرفه و ناقص و بنی اسرائیلی شان، دیگر نقد بر عیبهای حقیقی صدا و سیما هم بی اثر شده و اثری ندارد.

 

آخ سید! اگر این روزها بودی چه ها که نمیدی...راستی اگر بودی چه میکردی؟ چه میگفتی؟ پرسش ت چه بود؟ سید هنرمند امروز پرسشگری یادش رفته یا شاید اصلا نیاموخته که یادش برود! هنرمند رسالتش را فراموش کرده و شاید باخته. راستی به چه باخته؟ هنرمند امروز طلبکار است از عالم ،از آدم، از در، از دیوار .معترض است از زمین ،از زمانه ، از بالا ، از پایین. تو متخصص حیرت شناسی انسانی سید! حیرتمان چند مجهولی شده سید؟! اصلا نمی دانیم چند چندیم. حلش از کسی بر نمی آید...

سید! کمی برایمان بنویس. قدری برایمان بخوان.

 

سید باز راوی فتح خون شو. دلمان پوسید. دلمان نور میخواهد نار میخواهد. دلمان شور و شعور و شعار می خواهد. سید دلمان هنر متعالی و هنر ناب می خواهد. یک کلام؛ دلمان "انقلاب"  می خواهد... سید دلمان فیلم خوب. مستند بکر می خواهد.دلمان ذوق هنری توام با عقل و فکر می خواهد. سید اوضاعمان یک کات اساسی می خواهد تا از نو شروع کنیم.. سید بگو کات!