96/3/20 - 19:50 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 271872
شواهد نشان می‌دهد که اگر کسانی تفکیک قائل بشوند بین سیاست‌های سعودی و آمریکا در خوش‌بینانه ترین حالت دچار ساده اندیشی هستند. چه کسی است که نفهمد آن‌چه امروز آل سعود و کاخ سفید و واتینگهام پیگیری می‌کنند از یک شجره، جنس و قبیله است. چه کسی است که نداند رفتارهای سعودی در واقع پرکردن قطعات پازل آمریکا است. رژیم سعودی از افراطی‌گری و تروریسمی  حمایت می‌کند که مولود آمریکا است.
شواهد نشان می‌دهد که اگر کسانی تفکیک قائل بشوند بین سیاست‌های سعودی و آمریکا در خوش‌بینانه ترین حالت دچار ساده اندیشی هستند. چه کسی است که نفهمد آن‌چه امروز آل سعود و کاخ سفید و واتینگهام پیگیری می‌کنند از یک شجره، جنس و قبیله است. چه کسی است که نداند رفتارهای سعودی در واقع پرکردن قطعات پازل آمریکا است. رژیم سعودی از افراطی‌گری و تروریسمی حمایت می‌کند که مولود آمریکا است.

 

 


isis tehran.mp4 | دانلود فیلم