96/1/24 - 12:32 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 269082
احمدی نژاد گمان میکند رد صلاحیت او در وهله اول هزینه ای برای نظام است ، گمان میکند رد صلاحیتش جریان ارزشی جامعه را سرخورده میکند و حضور انان را در انتخابات کم فروغ ، گمان میکند نتیجه رد صلاحیتش ایجاد موج منفی در بدنه حزب اللهی و رای اوری دوباره روحانی است، او گمان میکند یا نظام تن به رد صلاحیتش نمی دهد و یا رد صلاحیت می شود که در ان صورت بخاطر سرخوردگی جریان ارزشی و عموم مردم که جزیی از سبد رای مشترک ریسی و احمدی نژاد هستند، روحانی رییس جمهور می ماند و احتمال بازگشت وی به قدرت زنده .
احمدی نژاد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری علی رغم توصیه صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم ورود وی در انتخابات ثبت نام کرد.
 
کنار گذاشتن توصیه رهبر انقلاب برای شخصی که تجربه خانه نشینی 11 روزه را دارد امر عجیبی نیست اما هدف  انتحار سیاسی احمدی نژاد چیست ؟!
 
حضور آقای رییسی در انتخابات و برهم زدن تمام گمانه زنی های قطعی درباره رای اوری حسن روحانی ، علی رغم ایجاد نگرانی برای روحانی و حامیانش که اشکارا از لحن عصبانی روحانی در کنفرانس خبری روز دوشنبه پیدا بود برای احمدی نژاد هم نگران کننده است.
 
احمدی نژاد نگران است چون می داند با رای اوری آقای رییسی این توهم خودساخته که تنها او می تواند قدرت را از دست اصلاح طلبان بگیرد از بین می رود .
 
احمدی نژاد نگران است و حاضر است برای رای نیاوردن ریسی عمر سیاسی خود را قمار کند چون گمان میکند در صورت 8 ساله شدن دولت روحانی، وضع مملکت به گونه ای می شود که برای 1400 خواسته یا ناخواسته ظرفیت نیروهای ارزشی برای کنار زدن اصلاح طلبان پشت سر او قرار میگیرد و به قدرت باز می گردد...
 
احمدی نژاد گمان میکند رد صلاحیت او در وهله اول هزینه ای برای نظام است ، گمان میکند رد صلاحیتش جریان ارزشی جامعه را سرخورده میکند و حضور انان را در انتخابات کم فروغ ، گمان میکند نتیجه رد صلاحیتش ایجاد موج منفی در بدنه حزب اللهی و رای اوری دوباره روحانی است، او گمان میکند یا نظام تن به رد صلاحیتش نمی دهد و یا رد صلاحیت می شود که در ان صورت بخاطر سرخوردگی جریان ارزشی و عموم مردم که جزیی از سبد رای مشترک ریسی و احمدی نژاد هستند، روحانی رییس جمهور می ماند و احتمال بازگشت وی به قدرت زنده .
 
احمدی نژاد اما بازی دو سر باختی را کلید زده است ، احمدی نژاد چه رییسی رای بیاورد چه رییسی رای نیاورد ، خود را سوزانده و دیگر در جمهوری اسلامی وی و جریان انحرافی وابسته به وی که همانند خوارج شمشیر کشیده اند، کدخدای یک ده نیز نخواهند شد ...