95/2/15 - 20:14 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 241091
حسین قجه ای با سمت فرمانده گردان سلمان فارسی در عملیات بیت‌المقدس شرکت کرد و سرانجام در جاده اهواز – خرمشهر در تاریخ 15 اردیبهشت 61 در سن ۲۴ سالگی بر اثر اصابت گلوله به سرش به دیدار حق شتافت.