94/12/9 - 18:46 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 235910
مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه به عدم صدور روادید برای هیات ایرانی توسط دولت عربستان اعتراض کرد.

تسنیم: حمید بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفتار خلاف قانون و تبعیض آمیز عربستان سعودی در عدم صدور روادید برای هیات جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در اجلاس مقامات ارشد اعضای سازمان همکاری اسلامی در جده، مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیربط اعلام نموده است.

وی تاکید کرد هر تصمیمی که بدون مشارکت هیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جده  اتخاذ  گردد، فاقد هرگونه رسمیت و اعتباری خواهد بود.

اجلاس مقامات ارشد سازمان همکاری اسلامی که پیش نویس اسناد و قطعنامه های اجلاس آینده سران این سازمان در استانبول را آماده می کند، امروز و فردا به ریاست ترکیه درجده برگزار می شود.

بعیدی نژاد ابراز امیدواری نمود که عربستان سعودی با اتخاذ یک سیاست واقع بینانه این امکان را فراهم نماید که سازمان همکاری اسلامی به جای پرداختن به موضوعات فرعی ، به مباحث دارای اولویت جهان اسلام مانند فلسطین، تروریسم ، فرقه گرایی و مشکلات مشترک امت اسلامی بپردازد.