94/11/4 - 12:48 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 232653
کانال تلگرام رجانیوز: سایت هاشمی در یادداشتی به قلم یکی از اطرافیان او نوشت: در آن روزها آیت الله هاشمی رفسنجانی در میان خواص و خبرگان محبوبیت بالایی داشت و علی رغم فضای مثبت برای رهبری ایشان، خودش قدمی در این رابطه بر نداشت. 
 
اینکه براستی چرا آقای هاشمی خود را برای رهبری مطرح نکرد ؟ برای پاسخ به این سوال یکی از بزرگان انقلاب می گوید: نباید فراموش کنیم آقای هاشمی کسی است که در کادر رهبری ایران به مثل آیت الله شهید بهشتی و آیت الله خامنه ای و شاید هم قبل از این بزرگواران در کنار امام ره  قرار داشت و نزدیک ترین فرد به ایشان بود .تلاش او برای رهبری آیت الله خامنه ای ریشه در خود ساختگی و بلندنظری ایشان دارد.