هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 18 آبان 1394 ساعت 17:11
دوشنبه 18 آبان 1394 17:01 ساعت
2015-11-9 17:11:02
شناسه خبر : 227064
رئيس جمهور در همين دو جمله دوبار اظهار مي کند که غني سازي ايران تثبيت و به در قطعنامه شوراي به رسميت شناخته شد اما هيچ قسمتي از قطعنامه 2231 شوراي امنيت بر ادعاي آقاي روحاني صحه نمي گذارد . در قطعنامه 2231، نه تنها غني سازي ايران را مورد شناسايي قرار نگرفته، بلکه بخشي از حقوق هسته اي تا ابد از ايران سلب شده (مانند حق بازفرآوري و حق راکتور آب سنگين) و درباره غني سازي نيز به ايران فقط و فقط اجازه (و نه حق) داده تا ايران اين فعاليت را به صورت محدود و براي دوره زماني مشخص انجام دهد.
رئيس جمهور در همين دو جمله دوبار اظهار مي کند که غني سازي ايران تثبيت و به در قطعنامه شوراي به رسميت شناخته شد اما هيچ قسمتي از قطعنامه 2231 شوراي امنيت بر ادعاي آقاي روحاني صحه نمي گذارد . در قطعنامه 2231، نه تنها غني سازي ايران را مورد شناسايي قرار نگرفته، بلکه بخشي از حقوق هسته اي تا ابد از ايران سلب شده (مانند حق بازفرآوري و حق راکتور آب سنگين) و درباره غني سازي نيز به ايران فقط و فقط اجازه (و نه حق) داده تا ايران اين فعاليت را به صورت محدود و براي دوره زماني مشخص انجام دهد.
گروه سياسي – رجانيوز:  اظهارات حسن روحاني در افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات حاوي نکات قابل توجهي است که نشان مي‌دهد برخي از اطلاعات رييس‌جمهور درباره برجام و ‍‍‍‍‍‍‍پيامدهاي آن اشتباه است.
 
به گزارش رجانيوز، حسن روحاني در اظهارات خود در افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات با انتقاد از منتقدان به برخي از دستاوردهاي برجام اشاره کرد و گفت: نه اين که ايران حقش تثبيت شد که غني‌سازي کند و کيک زرد را به UF6 تبديل کند آن غنا را به سه و نيم و چهار و پنج درصد برساند بلکه يک قدم ديگر تجارت را در اين زمينه بدست آورديم ما از هفته‌هاي آينده uf6را مي‌فروشيم کيک زرد را مي‌گيريم يعني در بازار تجارت هسته‌اي وارد مي‌شويم.
 
رئيس جمهور همچنين  گفت: نه تنها اين که قطعنامه‌هاي شش‌گانه ظالمانه شوراي امنيت سازمان ملل را لغو کرديم بلکه در قطعنامه جديد حق غني‌سازي ايران را هم به رسميت مي‌شناسد.
 
اما در همين دو جلمه رئيس جمهور 9 نکته وجود دارد که بيانگر «اشتباهات کليدي» وي درباره برجام و پيامدهاي آن است.
 
1) رئيس جمهور در همين دو جمله دوبار اظهار مي کند که غني سازي ايران تثبيت و به در قطعنامه شوراي به رسميت شناخته شد اما هيچ قسمتي از قطعنامه 2231 شوراي امنيت بر ادعاي آقاي روحاني صحه نمي گذارد . در قطعنامه 2231، نه تنها غني سازي ايران را مورد شناسايي قرار نگرفته، بلکه بخشي از حقوق هسته اي تا ابد از ايران سلب شده (مانند حق بازفرآوري و حق راکتور آب سنگين) و درباره غني سازي نيز به ايران فقط و فقط اجازه (و نه حق) داده تا ايران اين فعاليت را به صورت محدود و براي دوره زماني مشخص انجام دهد.
 
2) آقاي روحاني همچنين گفته است: (در نتيجه توافق) حق ايران تثبيت شد که غني سازي کند و کيک زرد را به UF6 تبديل کند آن غنا را به 3ونيم و 4 و 5 درصد برساند.
 
اين در حالي است که فرآيند غني سازي اورانيوم در ايران در نتيجه توافق حاصل نشده بلکه پيش از اين نيز فرآيند تبديل اورانيوم طبيعي به اورانيوم با غناي متفاوت حتي غناي 20 درصد  توسط دانشمندان ايراني صورت مي گرفت. 
 
در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيز  غني سازي در ايران را منع نکرده بود، بلکه صرفاً خواستار تعليق سه فعاليت  غني سازي، آب سنگين و بازفرآوري شده بود، در واقع قطعنامه هاي پيشين غني سازي ايران را به رسميت شناخته بود، چرا که صرفاً خواستار تعليق آن شده و اذعان نموده که پس از حل و فصل مسايل ايران با آژانس، ايران مي تواند هر سه فعاليت از جمله غني سازي را از سربگيرد.
 
3) اقاي روحاني مدعي شده است که ايران مي تواند کيک زرد را به UF6 تبديل کند آن غنا را به 3ونيم و 4 و 5 درصد برساند.
 
اين در حالي است که در متن برجام صراحتا آمده است که  ايران بايد براي 15 سال «سطح غني‏ سازي اورانيوم خود را تا سقف 67/3 درصد نگه دارد» اينکه رئيس جمهور تاکيد دارد که ميتوان اورانيوم را تا غناي 4 و 5 درصد غني کرد کاملا اشتباه و احتمالا در نتيجه ارائه اطلاعات غلط به وي است.
 
4) رئيس جمهور اما در ادامه اظهارات خود و در يک موضع گيري عجيب مبادله اورانيوم غني شده با کيک زرد را يک دستاورد و امتياز براي ايران به حساب آورد و اين موضوع را به معناي ورود به بازار تجارت هسته‌اي اعلام کرد. 
 
در اين باره اما چند نکته قابل توجه وجود دارد که مشخص مي کند برخلاف نظر آقاي روحاني مبادله اورانيوم غني شده با کيک زرد نه تنها به نفع ايران نيست بلکه کاملا به ضرر ايران است.
 
1/4) کيک زرد محصولي از اورانيوم طبيعي است که در مرحله ابتدايي براي شروع فعاليت تبديل اورانيوم استفاده شده و بعد از به دست آوردن کيک زرد بايد 5 مرحله فرآيند تبديلي شامل (اورانيوم غني شده AUCUO2UF4UF6 کيک زرد) نيز طي بشود تا اورانيوم غني شده به دست آيد. به همين دليل تبديل کيک زرد به اورانيوم غني شده هم زمان بر و هم هزينه بر است. به گونه اي که براي تبديل کيک زرد به اورانيوم غني شده نياز به دو سال زمان است. در واقع در طول اجراي برجام ايران با  5060 سانتريفيوژ خود براي کشورهاي غربي اورانيوم غني مي‌کند چرا که بر اساس برجام ايران اجازه ذخيره سازي اورانيوم را ندارد. در چنين شرايطي رئيس جمهور مبادله اورانيوم غني شده با کيک زرد را يک دستاورد ميداند.  
 
2/4) نکته ديگر آنکه تبادل و نابود کردن ذخاير اورانيوم غني شده از 12 تن به 300 کيلو سبب مي شود ايران به مدت 8 سال در زمينه ذخيره سازي اورانيوم غني شده عقب بيافتد به اين معنا که اگر ايران بعد از پايان برجام (که نميتوان براي آن سال دقيقي مشخص کرد) اجازه پيدا کند بدون محدوديت به غني سازي اورانيوم مبادرت کند بايد 8 سال بگذرد تا به نقطه اي برسيم که پيش از برجام در زمينه ذخيره سازي اورانيوم رسيده بوديم. (ذخيره سازي 12 تن اورانيوم غني شده)
 
3/4) همه کارشناسان و متخصصان بر اين مساله تاکيد دارند که اورانيوم غني شده جز منابع و کالاهاي استراتژيک هر کشوري مي باشد. آيا خالي کردن کشور از يک منبع استراتژيک دستاورد محسوب مي شود؟ زماني مبادله و تجارت هسته اي براي ايران دستاورد محسوب مي شد که اين فراينده مبادله کنوني بالعکس شکل مي گرفت. يعني آنکه ايران براي تامين بخشي از نيازهاي خود کيک زرد را به کشورهاي غربي مي داد و به ازاي آن اورانيوم غني شده تحويل مي گرفت.
 
4/4) رئيس جمهور معتقد است مبادله اورانيوم غني شده با کيک زرد به معناي آغاز تجارت هسته اي است. اين در حالي است که بر اساس برجام و بنا به نقشه کشورهاي غربي «تجارت هسته اي» با ايران تنها در دو زمينه مبادله اورانيوم غني شده با کيک زرد و بازطراحي راکتور اراک تعريف شده که در مورد اول براي خالي کردن ايران از منابع استراتژيک و سرگرم کردن ايران به غني سازي براي غرب و در مورد دوم براي تغيير ماهيت راکتور آب سنگين اراک اين زمينه ها فراهم شده است.
 
اگر همانگونه که آقاي روحاني مي گويد که وارد تجارت هسته اي شده ايم ايران مي تواند آزادانه و حتي تحت نظر کشورهاي غربي اورانيوم طبيعي بخرد؟ يا آزادانه و بنا بر تصميم خود اورانيوم غني شده را بفروشد؟
 
5) رئيس  جمهور در حالي صراحتا بر آغاز فرايند مبادله اورانيوم در هفته هاي آتي خبر داد که بنا بر تاکيد رهبر انقلاب هر گونه اقدامي براي مبادله اورانيوم بايد پس از مختومه شدن پرونده ايران در موضوع PMD باشد.  اين در حالي است که بر اساس توافقات صورت گرفته ميان ايران ، آژانس و کشورهاي ۱+۵، دبيرکل آژانس قرار است گزارش خود درباره موضوع PMD را اواخر اذرماه ارائه بدهد.  پس از ارائه گزارش آمانو، اين گزارش بايد در شوراي حکام آژانس مورد بررسي قرار بگيرد و هنگامي که اين شورا حکم بر مختومه شدن موضوع PMD بدهد،مقامات ايراني اجازه پيدا خواهند کرد تعهدات خود درباره مبادله اورانيوم  و همچنين آب سنگين اراک را اجرايي کنند. هر چند که با توجه به اخبار منتشر شده گزارش آمانو بيش از آنکه به حل و فصل PMD کمک کند به ابهامات موجود در اين باره مي افزايد. 
 
6) آقاي روحاني همچنين گفته است «... قطعنامه‌هاي شش‌گانه ظالمانه شوراي امنيت سازمان ملل را لغو کرديم.» رئيس جمهور در حالي اين سخن را به زبان آورده که تحريم‌هاي شوراي امنيت در بخش موشکي، اشاعه‌اي و تسلیحاتی باقي مانده و تحريم‌هاي 6 قطعنامه قبلي نيز برگشت‌پذير بوده و اصطلاح لغو تحريم‌ها واژه درستي نيست بلکه متوقف شده و بازگشت پذير است. 
 
دو جمله رئيس جمهور درباره موضوع هسته اي در افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات در حالي حاوي اشتباهات و نکات متعدد بوده است که وي در بخش هاي ديگر سخنان خود در اين مراسم منتقدان به ويژه منتقدان هسته اي را مورد انتقاد قرار داد. هر چند برخي از موافقان برجام خواستار مسدود شدن باب انتقادات به ويژه در موضع هسته اي هستند با اين حال آنچه که مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب قرار دارد آن است که انتقادات فني و ريزبينانه در راستاي منافع ملي کشور است.
 


دیدگاه کاربران

اونی که خودشو به خواب میزنه هیچ وقت بیدار نمیشه! حالا شما پیدا کنید نعره زنندگان قبلی رو که کوچکترین حرکت و حرفی رو چماق ضد ولایت فقیه میکردن میزدن تو سر دولت قبل! واقعا الان کجان؟خوابیدن؟مردن؟رفتن دد!؟یا حق حساباشونو گرفتن ساکت شدن!؟

درود بر رئیس جمهور محبوب دکتر حسن روحانی