94/2/20 - 15:44 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 210839
کتاب شرح مزجی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی که توسط موسسه فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه منتشر شده، در غرفه نشر انقلاب اسلامی، برای استفاده علاقمندان عرضه شده است.
 
 
این کتاب در 16 فصل به تبیین موضوعاتی چون ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی کشور، مشکلات مزمن اقتصاد ایران، تهدیدات خارجی در زمینه اقتصاد، بحرانهای جهانی اقتصاد و شاخصهای اصلی اقتصاد مقاومتی و نقش مردم و مسئولین در تحقق این امر از منظر مقام معظم رهبری می¬پردازد.