هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 17 آذر 1398
ساعت 16:46
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 18 فروردين 1394 ساعت 19:01 2015-4-7 19:01:20
شناسه خبر : 207284
این كتاب تلاش دارد كاستی ها و نادرستی های موجود در آثار و دیدگاه های پیشین در تبیین انقلاب اسلامی ایران را رفع و تصویر قانع كننده تر و روشن تری از علل و زمینه های انقلاب ارائه نماید. نكته برجسته این كتاب تلاش نویسنده برای نشان دادن نقاط ضعف تئوری های به كار گرفته شده در تبیین انقلاب اسلامی ایران و پاسخ به سوالاتی است كه این نظریات قادر به پاسخگویی به آنها نبودند ؛ هرچند كه در این كتاب نیز برخی پرسش ها بی پاسخ گذاشته شده و كاستی هایی وجود دارد. این كاستی ها توسط ناقد محترم و ذیل محورهایی چون عدم اتقان چارچوب نظری، تقلیل گرایی و... مورد بررسی قرار گرفته است.
به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی

انتشار کتاب نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

این كتاب تلاش دارد كاستی ها و نادرستی های موجود در آثار و دیدگاه های پیشین در تبیین انقلاب اسلامی ایران را رفع و تصویر قانع كننده تر و روشن تری از علل و زمینه های انقلاب ارائه نماید. نكته برجسته این كتاب تلاش نویسنده برای نشان دادن نقاط ضعف تئوری های به كار گرفته شده در تبیین انقلاب اسلامی ایران و پاسخ به سوالاتی است كه این نظریات قادر به پاسخگویی به آنها نبودند ؛ هرچند كه در این كتاب نیز برخی پرسش ها بی پاسخ گذاشته شده و كاستی هایی وجود دارد. این كاستی ها توسط ناقد محترم و ذیل محورهایی چون عدم اتقان چارچوب نظری، تقلیل گرایی و... مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مركز اسناد  انقلاب اسلامی، این مركز  به عنوان مرجعی تخصصی در حوزهی تاریخ انقلاب اسلامی، در راستای انجام رسالت خود در مطالعه و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی و جهت ابهامزدایی از این دست آثار، گام جدیدی در كنار فعالیتهای پژوهشی متداول خود برداشته و طرح بررسی و نقد آثار مكتوب دربارهی انقلاب اسلامی ایران را در دستور كار خود قرار داده است كه تاكنون ده جلد از مجموعهی نقد تاریخنگاری انقلاب اسلامی منتشر شده و كتاب حاضر یازدهمین اثر از مجموعهی مذكور و شامل شش مقاله است.
 
اولین مقاله این مجموعه، نقد كتاب "طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران" به قلم آقای دكتر حمید هوشنگی است. این كتاب تلاش دارد كاستی ها و نادرستی های موجود در آثار و دیدگاه های پیشین در تبیین انقلاب اسلامی ایران را رفع و تصویر قانع كننده تر و روشن تری از علل و زمینه های انقلاب ارائه نماید. نكته برجسته این كتاب تلاش نویسنده برای نشان دادن نقاط ضعف تئوری های به كار گرفته شده در تبیین انقلاب اسلامی ایران و پاسخ به سوالاتی است كه این نظریات قادر به پاسخگویی به آنها نبودند ؛ هرچند كه در این كتاب نیز برخی پرسش ها بی پاسخ گذاشته شده و كاستی هایی وجود دارد. این كاستی ها توسط ناقد محترم و ذیل محورهایی چون عدم اتقان چارچوب نظری، تقلیل گرایی و... مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع این كتاب از جمله نمونه ‌های ناكام‌ مانده در نظریه ‌پردازی انقلاب اسلامی ایران است. دشواریهای نگاه از بیرون به موضوعات اجتماعی، احساسات تحلیلگر در خصوص رخداد انقلاب و سوء گیری وی نسبت به روحانیت شیعه ، عدم شناخت  دقیق ایدئولوژی شیعه ، استفاده از منابع دست دوم و غیرمستند و حتی اظهارات بدون سند از جمله عواملی هستند كه تحقیق مذكور را از مسیر علمی خارج ساخته‌اند و آن را همردیف سایر آثاری نموده است كه نتوانستند انقلاب اسلامی ایران را به خوبی تبیین نمایند.
 
مقاله دوم ، نقد كتاب گذر از بحران جانشینی به قلم آقای علی كردی است. ناقد ذیل محورهایی چون شناخت ناكافی نویسنده از واقعیات سیاسی در ایران، وجود تناقض ها در تحلیل، استدلالهای ضعیف و بی پایه، استفاده از منابع خاص و... به نقد كتاب مذكور  پرداخته است .ناقد معتقد است كه صف بندی دوستان ودشمنان در داخل وخارج ایران گواه این ادعاست كه راه طی شده جمهوری اسلامی در سالهای پس از رحلت امام خمینی،  همان راه امام خمینی است.
 
سومین مقاله این مجموعه، نقد كتاب انقلاب ایران به روایت رادیو بی بی سی است. از دیدگاه ناقد، این مجموعه به عنوان یك مجموعه تاریخ شفاهی رسانه ای، در جهت منافع و اهداف كشور انگلستان تدوین شده است و 3 هدف را دنبال می كند:  اول :  اثبات دوستی دولت انگلستان با مردم ایران با تكیه بر انقلاب مشروطیت و یادآوری كمك این دولت در پیروزی این نهضت. دوم : تطهیر دولت انگستان و پاك نمودن ذهن شنونده ی ایرانی از اتهاماتی كه به دولت انگلستان در مورد دخالت این دولت  در تاریخ معاصر ایران وارد آمده است . و سوم :  نشان دادن بی ثمری حركت های مردمی ایرانیان در جهت رسیدن به آزادی و استقلال. وی با لحاظ این مفروضات، در محورهایی چون تبرئه نقش انگلستان در تاریخ معاصر ایران، گزینشی بودن راویان، خودسانسوری یا خلاهای تاریخی و... به نقد این كتاب پرداخته است.
 
مقاله چهارم این مجموعه نقد كتاب همه مردان شاه به قلم آقای دكتر محمد حسن نیا می باشد. كینزر، مولف كتاب بر این باور است شكل گیری گروههایی با رویكرد افراطی نسبت به غرب، مولود سیاست های اشتباه آمریكا در جهان اسلام است و نقطه آغاز این سیاست های اشتباه، كودتای 28 مرداد 1332 در ایران است. بنابراین جهت پی جویی و پاسخ به چرایی این رویكردهای افراطی، ماهیت آن كودتا را مورد بررسی قرار داده است. البته وی در بررسی این مقطع از تاریخ معاصر ایران، دچار برخی خطاها و سطحی نگری ها شده است كه ناقد محترم، ذیل محورهایی چون یكسونگری نویسنده، بزرگنمایی نقش سرویس های اطلاعاتی بیگانه در آن كودتا، عدم تطابق عنوان كتاب با محتوی، عدم آگاهی و اشراف نویسنده به تحولات تاریخ معاصر ایران، تناقض گویی ها و... به نقد این كتاب پرداخته است. ناقد بر این باور است كه این كتاب به لحاظ تاریخی از آن اندازه اهمیتی برخودار نیست كه مورد توجه قرار گرفته است. دلیل این توجه، شرایط خاص كشور آمریكا بود كه متاثر از فضای پس از یازده سپتامبر 2001 بود.
 
مقاله پنجم به نقد كتاب خودكامگی ،نوسازی و انقلاب در روسیه و ایران اختصاص یافته كه توسط آقای مهدی احمدی نوشته شده است. پرفسور تیم مك دانیل با انجام دو مورد كاوی(روسیه ی سده ی نوزدهم و ایران در میانه سده ی بیستم )می خواهد ثابت كند كه نوسازی خودكامگی راه مشخص و البته پر تناقضی به سوی مدرنیته است و سرانجام به انقلاب اجتماعی خواهد انجامید . مولف كتاب با بررسی شباهت ها و تفاوت های دو كشور ایران و روسیه نشان می دهد كه دولت های دارای پایگاه محدود ؛خودمختار و اقتدار طلب –نظام های سلطنتی نیكلای دوم و محمدرضاشاه –با دست زدن به نوسازی از بالا بدون ائتلاف با طبقات و نخبگان اجتماعی در واقع گور خود را كنده اند. عدم درك درست نویسنده از انقلاب اسلامی ایران و نیز انقلاب اكتبر 1917م روسیه، عدم توجه به نقش رهبری در انقلاب اسلامی، تفسیرهای نادرست از تحولات تاریخی ایران، عدم شناخت كافی از جامعه و گروه های اجتماعی در ایران و... از جمله نقدهایی است كه ناقد بر این كتاب وارد كرده است.
 
مقاله ششم این مجموعه، به نقد رمان زمین سوخته اختصاص یافته است كه توسط آقای مهدی حق بین مورد نقد قرار گرفته است. رمان زمین سوخته، اولین رمان جنگ و اثری گزارش‌گونه‌ از جنگ است. نویسنده كتاب در مخالفت با تئوری لزوم گذشت زمان از وقوع یك حادثه تاریخی برای نگاه داستانی به آن، در بحبوحه آغازین روزهای جنگ تصمیم می‌گیرد رمانی درباره جنگ تحمیلی خلق كند. راوی«زمین‌سوخته»، چشم ناظر و شاهد وقایع رمان است. او همه وقایع را شرح می‌دهد، بی‌آن كه خود، كاری انجام دهد. از خرابی و ویرانی جنگ می‌گوید و تمام آدم‌ها اعم از بسیجیان و نظامیان و یا خائنان و وطن‌فروشان را از نظر می‌گذراند، اما كسی را مقصر قلمداد نمی‌كند. همه آنچه هست، رو می‌كند تا خواننده خود نتیجه بگیرد. ناقد محترم ذیل دو عنوان كلی نقد ادبی و نقد محتوایی، به نقد این اثر پرداخته است و و در قسمت نقد محتوایی، نقدهایی چون «شتاب‌زدگی و غیرمحققانه بودن»، «نگاه جنگی غیرارزشی به دفاع مقدس»، «روایتی تلخ بدون ثبت حماسه‌آفرینی‌ها»، «روایتی از تسلیم و بی‌تفاوتی» و «تحریف تاریخ دفاع مقدس» بر آن وارد كرده است.
 
این اثر در شمارگان 1000 نسخه و 183 صفحه و به قیمت 60.000 ریال در اولین روزهای سال جاری روانه بازار نشر گردیده است.
 
لازم به ذكر است علاقمندان جهت تهیه این كتاب می توانند به فروشگاه این مركز در خیابان انقلاب،خیابان ۱۲فروردین،بعد از خیابان شهدای ژاندارمری نبش مجتمع ناشران و یا با شماره تلفن های ۶۶۹۵۳۶۰۷ و ۶۶۹۶۱۵۳۶ تماس بگیرند همچنین برای اطلاعات بیشتر از كتاب های منتشر شده مركز اسناد انقلاب اسلامی به سایت www.irdc.ir  مراجعه فرمایند.