هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 1 مرداد 1396
ساعت 17:05
به روز شده در :

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 12 خرداد 1392 ساعت 16:02 2013-6-2 16:02:04
شناسه خبر : 141991
امروز در حالي بزرگترين و طولاني ترين تونل شمال كشور به بهره‌برداري رسيد كه اين روزها موج هجمه برخي از كانديداها و هواداران‌شان به دولتمردان، مرز امتيازات و نقاط مثبت دولت را نيز در نورديده است. اين خدمت دولتمردان كه بدون تبليغات گسترده و با اعتبارات منطقي به بهره‌برداري رسيد بدون ترديد از جمله اقدامات مثبت دولت است كه در ماه‌هاي پاياني عمر خود به سرانجام رسيده است.

امروز در حالي بزرگترين و طولاني ترين تونل شمال كشور به بهره‌برداري رسيد كه اين روزها موج هجمه برخي از كانديداها و هواداران‌شان به دولتمردان، مرز امتيازات و نقاط مثبت دولت را نيز در نورديده است.

به گزارش رجانيوز، صبح امروز ﻗﻄﻌه ﯾﻚ وارﯾﺎﻧﺖ ﮔﺮدﻧه اﻣﺎﻣﺰاده ھﺎﺷﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران به ﻃﻮل 3 ھﺰار و 290 ﻣﺘﺮ كه  ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر 930 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻛه ﺑﺰرگ‌ﺗﺮﯾﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﺟﺎده‌ای ﻛﺸﻮر اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری به ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.

اين خدمت دولتمردان كه بدون تبليغات گسترده و با اعتبارات منطقي به بهره‌برداري رسيد بدون ترديد از جمله اقدامات مثبت دولت است كه در ماه‌هاي پاياني عمر خود به سرانجام رسيده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنان خود در مشهد مقدس در توصيف معيارهاي رييس جمهور، تاكيد داشتند: "رئیس جمهور آینده باید ضمن اینكه دارای امتیازات رئیس جمهور قبلی باشد، از نقاط ضعف او نیز به دور باشد"

 

در همين حال و در هياهوي تبليغات نامزدهاي صندلي پر جاذبه پاستور، اين دست  امتيازات مثبت دولت نه تنها به چشم بسياري از كانديداهاي رياست جمهوري نمي‌آيد بلكه حتي به پاي نقاط منفي قوه مجريه ذبح مي‌شود.  امتيازات ويژه‌اي كه به تعبير رهبر معظم انقلاب بايد در دولت يازدهم نيز امتداد داشته و رييس آن مزين به اين نقاط مثبت باشد.

در پروژه‌هايي كه دولت اجرا كرده، بريز و بپاش وجود نداشته است

رييس‌جمهور در حاشيه افتتاح اين پروژه با اشاره به اينكه اجراي اين پروژه‌ها با هزينه‌هاي پايين و مقرون به صرفه به انجام رسيده، گفت: اقداماتي كه از سوي دولت انجام مي‌شود بهينه بوده و در آن بريز و بپاش وجود نداشته و همه در مسير پيشرفت و ارتقاء كشور است.

احمدي‌نژاد اظهار داشت: عبور از رشته كوه البرز و برقراري ارتباط ميان شمال كشور و بخش مركزي علاوه بر ايجاد همبستگي ملي ، توسعه گردشگري و ايجاد روحيه نشاط براي مردم و در حوزه امنيت ملي نيز حائز اهميت است.

رييس‌جمهور گفت: از گذشته براي برقراري اين ارتباط تلاش‌هاي بسياري صورت گرفته و دو جاده هراز و چالوس با توجه به مشخصات فني، براي تردد ايجاد شده است.

احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه مشخصات فني در دو محور هراز و چالوس با توجه به سرعت پايين تردد در گذشته احداث شده است، خاطرنشان كرد: با تغيير در سيستم حمل و نقل و گسترش حجم تردد مطمئنا اين جاده‌ها پاسخگو نخواهند بود و با توجه به علاقه مردم به استفاده از طبيعت زيباي شمال كشور، مشخصات فني گذشته در اين جاده‌ها جوابگو نبوده و هزينه‌هاي راهداري بسياري را تحميل كرده است.

رييس‌جمهور ادامه داد: در دولت نهم تصميم گرفته شد كه راههاي موجود اصلاح و كيفيت آنها ارتقاء پيدا كند كه تاثير آن در جابجايي مردم و ايمني جاده‌ها ارتقاء يابد.

احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه پروژه هاي گوناگوني در مسيرهاي مختلف شمال كشور از جمله رشت و فيروزكوه انجام شده و امروز بيش از 50 درصد مسير در اين محورها دو طرفه شده كه انشاءالله تا پايان سال كامل خواهد شد، تصريح كرد: در محور هراز بخش مهمي از مشكلات و گرفتاري‌ها در محدوده گردنه امامزاده هاشم (ع) بود كه با برنامه‌ريزي صورت گرفته و احداث دو تونل بزرگ در اين محدوده به فضل الهي مشكلات حل خواهد شد.

رييس‌جمهور با اشاره به اينكه در شرايط اوج ترافيك از هر دو جاده قديم و جديد استفاده خواهد شد، اظهار داشت: با برنامه‌ريزي صورت گرفته توسط مسئولان وزارت راه و شهرسازي مقرر شده كه كل مسير محور هراز بهسازي و دو طرفه شود.

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻄﻌه دو وارﯾﺎﻧﺖ ﮔﺮدﻧه اﻣﺎﻣﺰاده ھﺎﺷﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻄﻌه دو وارﯾﺎﻧﺖ ﮔﺮدﻧه اﻣﺎﻣﺰاده ھﺎﺷﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ.

رﻓﻊ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮه ﺗﺮاﻓﯿﻜﯽ ﻣﺤﻮر ھﺮاز و ﻣﺸﻜﻼت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻛه ﺣﺪود 70 درﺻﺪ آن در ﮔﺮدﻧه اﻣﺎﻣﺰاده ھﺎﺷﻢ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠه ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.

ارﺗﻘﺎی ﻣﺸﺨﺼﺎت ھﻨﺪﺳﯽ ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺬف ﭘﯿﭻ ھﺎی ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﻗﻮس ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻛﺎھﺶ ﺷﯿﺐ ﻃﻮﻟﯽ و ﻛﺎھﺶ ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ به ﻣﯿﺰان ﺣﺪود 9 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻛﺎھﺶ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود 500 ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ به ﮔﺮدﻧه اﻣﺎﻣﺰاده ھﺎﺷﻢ، ﻛﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈه زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺻﺮﻓهﺟﻮﯾﯽ 300 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل، ﻛﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ به ﻣﯿﺰان ﺣﺪود ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل و ﻛﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈه ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺎده ای از ﺟﻤﻠه اھﺪاف دﯾﮕﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.

ﻣﺤﻮر ھﺮاز ﯾﻜﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان و ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و از ﮔﺬﺷﺘه به دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ و ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ به ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻮر ﭼﺎﻟﻮس و ﻓﯿﺮوزﻛﻮه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟه ﮔﺮدﺷﮕﺮان و اھﺎﻟﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده اﺳﺖ.

 

ﮔﺮدﻧه اﻣﺎﻣﺰاده ھﺎﺷﻢ به ﻃﻮل ﺣﺪود 21 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻢ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر ﺟﺎده ھﺮاز را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﻛه از ﺣﻮاﻟﯽ دره ﺳﯿﺎه ﭼﺎل ﺷﺮوع و در ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 113 در اﻣﺎﻣﺰاده ھﺎﺷﻢ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 2700 ﻣﺘﺮ ﺻﻌﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﺎدات ﻣﺤﻠه ﻛﺎھﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد دارای ﺷﯿﺐ ھﺎی ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﻟﯽ و ﺷﻌﺎع ﻗﻮس ھﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺣﺪود 35 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺤﻮر ھﺮاز ﺟﺪا از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺨﺒﻨﺪان و رﯾﺰش ﺑﮭﻤﻦ، از ﻣﺸﺨﺼﺎت ھﻨﺪﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺣﺪود 40 درﺻﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻠﯽ ﺟﺎده آﻣﻞ - رودھﻦ و ﺑﯿﺶ از 70 درﺻﺪ ﻣﺸﻜﻼت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط به اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﺎده ھﺮاز اﺳﺖ.

  

 

 

 

دروپال طراحی سایت آموزش مجازی lms