92/2/23 - 16:18 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 140236

خبرگزاري آريا- پيرو انتشار مصاحبه خبرگزاري آريا با علي عسگري که ضمن آن مشاور پارلماني مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت اعلام کرده بود :«آيت الله هاشمي تا ساعت 5بعدازظهر تصميمي براي کانديداتوري نداشتند اما بعد از صحبت تلفني که با مقام معظم رهبري در ساعت 5:10انجام دادند با تاکيد و عجله خودشان را به وزارت کشور رساندند و براي ثبت نام اقدام کردند.»

پيگيري هاي خبرنگار آريا از منابع مختلف نشان داد که در روز مورد نظر هيچ تماس تلفني ميان مقام معظم رهبري و آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني برقرار نشده است